Loading
Zadzwoń +48 660 52 11 52, 600 42 42 32 | gabinet@tomatis-cyrak.pl
Edukacje, Sport, Praca – z treningiem słuchowym TOMATISA® ... możesz więcej!

Trening uwagi słuchowej METODĄ TOMATISA®, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania (można dobrze słyszeć ale źle słuchać). Dzięki odpowiednio zmodyfikowanej muzyce Mozarta, mięśnie napinające błonę bębenkową wzmacniają się, co pomaga polepszyć przekazywanie informacji dźwiękowej do mózgu.

Zapraszamy do wysłuchania efektu TOMATISA® i zapoznania się z naszą ofertą.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Promocja

Dla dzieci i młodzieży 20% zniżki

Diagnoza w Twojej szkole lub pracy

Możemy zorganizować i przeprowadzić diagnozę w wybranej przez Ciebie szkole lub pracy.

Godziny pracy

8.00 do 20.00.

Umów wizytę w domu

Diagnoza i terapia może odbywać się w domu pacjenta

Katarzyna Antosiak-Cyrak - ZnanyLekarz.pl
NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Jakie są najbardziej widoczne rezultaty stosowania METODY TOMATISA® u dzieci?

Najbardziej widocznymi rezultatami, o których rodzice informują najczęściej konsultantów TOMATISA® dotyczą polepszenia: • jakości głosu (mówionego i śpiewanego) • koncentracji • rozumienia • zdolności do komunikowania się • czytania • wyrażania się ustnego i pisemnego • precyzji gestów • szybkości • punktualności • lepszego poczucia rytmu • autonomii • ogólnego zachowania (spokój, otwartość, itd...).

Po jakim czasie rezultaty Metody TOMATISA® są odczuwalne?

Objawy odpowiadające rezultatom METODY TOMATISA® powinny być analizowane na dwóch poziomach, pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym.
Na poziomie powierzchownym liczne pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce po kilku tygodniach czy nawet kilku dniach od rozpoczęcia seansów z zastosowaniem Ucha Elektronicznego. Z tego właśnie powodu METODA TOMATISA® traktowana jest jako proces dynamiczny i łatwy do przeprowadzenia, zarówno dla podmiotu, który z niego korzysta, jak i dla jego otoczenia.
Na poziomie pogłębionym zauważyć należy, że reorganizacja życia jaka następuje po wprowadzeniu seansów słuchowych pozwala podmiotowi odnaleźć swoją własną równowagę wewnętrzną i tym samym zmienić, w dobrym tego słowa znaczeniu, własną hierarchię wartości. Ta głęboka ewolucja jest dużo mniej spektakularna i dokonuje się w wolniejszym tempie.
Jednym z ważniejszych elementów jest wiedza, że poprawa będzie miała miejsce nie tylko w trakcie terapii, ale utrzyma się także po zakończeniu sesji Tomatisa. W ten sposób właściwie przeprowadzona praca z Uchem Elektronicznym daje wieloletnie efekty, a podmiot odnajdujący się ponownie w swoich normach ewolucyjnych jest w stanie, który zakłócić może wyłącznie niespodziewany przyczynek sił wyższych: w takim przypadku, nawet krótka sesja w Centrum TOMATISA® często wystarczy dla przywrócenia równowagi i umożliwienia kontynuacji ewolucji.

Czy postępy uzyskane w trakcie sesji TOMATISA® zostają zachowane?

Tak, postępy poczynione w trakcie sesji TOMATISA® utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Albowiem, nawet jeżeli motywy wizyt po poradę w Centrum TOMATISA® są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą ona jakiejś dysfunkcji, czyli mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego.
Praca z Uchem Elektronicznym będzie miała na celu przywrócić podmiot do stanu równowagi, który z racji swojej normalności mniejszej ilości wysiłku niż dowolna inna sytuacja dysfunkcyjna. Tak więc w ogromnej większości przypadków stwierdza się nie tylko trwanie postępu w trakcie sesji, ale również jego utrzymanie, gdy tylko proces ewolucji doprowadzi do stanu normalności.

Dlaczego wykorzystuje się muzykę Mozarta?

Faktem jest, że po wielu doświadczeniach z innymi rodzajami muzyki, wyniki osiągnięte przy wykorzystaniu muzyki Mozarta są zadziwiające, niezależnie od rejonu świata, gdzie ją zastosowano: stwierdziliśmy faktycznie, że muzyka ta jest na wszystkich kontynentach nie tylko akceptowana, ale pozwala także każdemu pacjentowi odnaleźć własną równowagę wewnętrzną.
Żeby zrozumieć to oddziaływanie na ludzkie zrównoważenie trzeba pamiętać, że muzykę cechuje rytm, który dotyka sfery cielesnej, harmonia, która ma kontakt ze sferą emocjonalną i melodia, mająca powiązanie ze strukturami intelektu.
W epoce klasycznej te trzy parametry miały być idealnie zrównoważone, co jednak rzadko miało miejsce, gdyż zazwyczaj dominował jeden z nich, tworząc szczególny rodzaj przekazu muzycznego; w przypadku Mozarta zaś, wydaje się, że ta równowaga została osiągnięta nadając tej muzyce uniwersalny charakter.

Czy Metoda Tomatisa może być niebezpieczna?

Nie, ponieważ Metoda TOMATISA® nie jest leczeniem w medycznym znaczeniu tego słowa. I nawet jeżeli jest ona stosowana przez osobę ze świata medycyny, nauk paramedycznych, pedagogiki, sportu czy artystycznego nie zastąpi ona nigdy ich technik, mogąc tylko, w danym przypadku, zwiększyć ich skuteczność.
W rzeczywistości METODA TOMATISA® pozwala po prostu na powolny powrót do normalności nie powodując sytuacji traumatycznych, ani stanów niezrównoważenia. Podmiot odnajduje swoją własna normę, co ma podwójną korzyść, z jednej strony przyniesienie mu ulgi, z drugiej zaś pozwolić mu na utrzymanie bez wysiłku postępu uzyskanego w trakcie sesji z Uchem Elektronicznym.

Dlaczego wykorzystuje się muzykę filtrowaną?

Mniej więcej do częstotliwości 4000 herców filtrowanie pozwala mózgowi orientować się w kwestii analizy akustycznej poszczególnych stref ; słuchanie dźwięków filtrowanych na wyższym poziomie odpowiada doświadczeniom okresu płodowego, co nie zmienia faktu, że płód słyszy także niższe częstotliwości.
Według Alfreda Tomatisa, skoro ucho funkcjonuje tak wcześnie w okresie rozwoju płodowego, to ma to miejsce po to żeby dynamizować układ nerwowy w czasie jego kształtowania ; wykorzystując tą ważną rolę ucha w okresie płodowym Alfred Tomatis zastosował dźwięki filtrowane, aby wspomóc ucho w jego funkcji rozróżniania dźwięków
Poza tym, z racji fizjologii ucha środkowego dźwięki wysokie powodują pobudzenie nerwowe dużo silniejsze niż dźwięki niskie: zważywszy na fakt, że komórki rzęsowate będące receptorami stymulacji dźwiękowej są dużo liczniejsze w strefie recepcji i analizy dźwięków wysokich niż w strefie dźwięków niskich.

W jakim wieku METODA TOMATISA® daje najlepsze rezultaty?

METODA TOMATISA® jest skuteczna we wszystkich okolicznościach, ale trzeba mieć świadomość, iż niektóre kryteria mogą ułatwiać lub, wręcz przeciwnie, hamować poprawę sytuacji danego pacjenta.
W ten sposób, w zależności od powodu konsultacji, młody wiek może być czynnikiem ułatwiającym: w szczególności kiedy problematyka dotyczy problemów językowych, psychomotorycznych lub szkolnych. Natomiast u pacjentów starszych (młodzież, dorośli), motywacja osobista pozwala bardzo często pokonać trudności spowodowane długotrwałością zaburzeń.
W praktyce nie ma więc rzeczywistego limitu wiekowego w celu skorzystania z Metody TOMATISA®, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy będą one dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi czy starszymi.

CO NAS WYRÓŻNIA?
  • Jestem licencjonowanym terapeutą Metody TOMATISA®. Posiadam uprawnienia zarówno do prowadzenia sesji treningu słuchowego jak i diagnozy uwagi słuchowej.
  • Dysponujemy najnowszym sprzętem TalksUp®, który jest odpowiednio zaprogramowany dla indywidualnych potrzeb pacjenta.
  • Diagnozę uwagi słuchowej (TLTS) możemy przeprowadzić w Twojej szkole lub firmie.
  • Duży przestronny gabinet zapewnia komfort, w którym każdy – bez względu na wiek, znajdzie miłe i bezpieczne zajecie, podczas terapii.
  • Istnieje możliwość pozostawienia dziecka podczas trwania terapii – mamy przeszkolony personelem, który zaopiekuje się Państwa pociechami.
METODA TOMATISA® stymuluje mózg